Crustacea közösség éven belüli változásának elemzése eltérő víz miőségű és vízellátottságú alföldi kisvízfolyásokban

Dátum
Szerzők
Gyökeres, Emese
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Napjainkban káros hatással vannak vizeinkre a klímaváltozás, valamint a különböző antropogén szennyezések. Ezekre a terheléseknek pedig nem csak a vizek kémia-fizikai tulajdonságai vannak kitéve, hanem az ott élő közösségek is. Így a makroszkopikus vízi gerinctelenek, valamint az általam vizsgált Crustacea csoport is. A rákok pozitív indikátori a különböző terheléseknek, vagyis megjelenésükkel jelzik a környezet megváltozását. Kutatásomban ezen csoportot vizsgáltam, hogy miként tér el a közösség összetétele az eltérő vízminőségű és vízellátottságú vízterek esetén.
Leírás
Kulcsszavak
Crustacea, alföldi kísvízfolyások
Forrás