Az életkor, a (biológiai) nem és a bűnözés sajátosságai, különös tekintettel a szegregátumok és a fiatalkorú bűnelkövetés közti összefüggésekre

Dátum
Szerzők
Csókáné Bársony, Ibolya
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatom középpontjában a gyermekkori és fiatalkori bűnelkövetés és ezen rendkívül összetett jelenség bemutatása, elemzése áll. Hangsúlyos szerepet tölt be a szegregátum, mint a szocializáció kontextusa, ezért annak főbb elméleti megközelítéseit is bemutattam csakúgy, mint a hajdúböszörményi szegregátumokat. A bűnelkövetés megjelenésében, hátterében az egyik leghangsúlyosabb tényező a közvetlen társas környezet és az ebben a kontextusban végbemenő fejlődési folyamat, vagyis a szocializáció. Arra a következtetésre jutottam, hogy az ebben a környezetben szocializálódó fiatalok nem megfelelően sajátítják el a társadalmi normákat és szerepeket, hiszen a periférián található szegregátumokban a klasszikus társadalmi problémák hatványozottan jelentkeznek, ebből eredően a bűnözés aránya magasabb az ezen kontextusban nevelkedő fiatalok körében.
Leírás
Kulcsszavak
fiatalkorú bűnelkövetés, Hajdúböszörményi szegregátumok
Forrás