A kényszeres tünetek és az érzelemszabályozási nehézségek kapcsolata

Dátum
Szerzők
Kricsán, Zsófia
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A kutatás célja feltárni, hogy a különböző típusú kényszeres tünetek mely érzelemszabályozási nehézségekkel mutatnak együttjárást. Továbbá, hogy a hasonló számú tünettel rendelkezőknél a nagyobb stressz esetén több érzelemszabályozási nehézség detektálható-e. Ezenkívül vizsgálatra került az is, hogy tapasztalható-e nemi különbség a tünetek típusa, illetve azok hétköznapi megélése szerint. A statisztikai elemzés eredménye alapján az érzelmi tudatosság hiányán kívül a többi érzelemszabályozási nehézség pozitív irányú együttjárást mutatott a kényszeres tünetdimenziókkal. A stressz és az érzelemszabályozási nehézségek között csak a 22-34 tünetű csoportnál mutatkozott meg pozitív irányú együttjárás. A nemi különbségek tekintetében a kontaminációs és tisztogatási, illetve a vegyes kényszeres tünetek csoportjában volt szignifikáns különbség nemek szerint, a károkozással, valamint a gyűjtögetéssel kapcsolatos tünetek esetén tendenciaszerű eltérés volt tapasztalható. Szignifikánsan nem, de tendenciaszerűen megmutatkozott, hogy magas tünetszám (35-56) esetén a férfiakat szubjektíve jobban zavarják a kényszeres tünetek, mint a nőket. A vizsgálat egyik fő célkitűzése volt a klinikai és szubklinikai esetek közötti határ feltérképezése, jobb megértése, ezáltal a prevenció illetve a korai intervenció elősegítése.
Leírás
Kulcsszavak
kényszeres tünetek, kényszerbetegség, OCD, érzelemszabályozás, érzelemszabályozási nehézségek
Forrás