Állampolgárok és adótudat - egy empirikus felmérés tapasztalatai

Dátum
2011-04-08T07:24:21Z
Szerzők
Szántó, László
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatomban a mai magyar adótudatot vizsgálom, amihez egy internetes formában általam készített kérdőív adatai nyújtanak támpontot. Témaválasztásomat nagymértékben befolyásolta Kornai János, Csontos László és Tóth István György által vezetett kutatás, minek címe: Adótudatosság és fiskális illúziók. Az adótudat vagy adótudatosság egy nehezen definiálható fogalom, ezen kifejezés használata csak a közelmúltban kezdett elterjedni a köztudatban. Ezt talán az is alátámasztja, hogy témám említésekor szinte mindenki visszakérdezett, hogy „mit is értek ez alatt”. Így tanulmányuk, amit 1996-ban készítettek el, felkeltette az érdeklődésem, és úgy gondoltam megéri ezzel a nem köznapi témával bővebben foglalkozni, és tovább vizsgálni a mai helyzetet e téren. A kutatásom arra a feltevésre épül, hogy a magyar választópolgárok torzítottan érzik az állam gazdasági és szociális szerepvállalásával, valamint a kormányzati programok költségeivel kapcsolatos fiskális paramétereket.
Leírás
Kulcsszavak
Adótudatosság
Forrás