A klímaváltozás kihívásai

Dátum
2011-08-25T08:59:42Z
Szerzők
Szani, Dalma
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatom öt fő fejezetre tagolódik. Az első fejezetben a dolgozat bevezető gondolatai kapnak helyet. A második fejezetben a nemzetközi klímapolitikai hátteret, illetve az európai uniós és a német klímavédelmi szabályozás fő irányvonalait mutatom be. A harmadik fejezetben az egyes megújuló energiaforrások és az ezekre vonatkozó német szabályozás kerülnek bemutatásra. A negyedik fejezetben pedig a német kibocsátás-kereskedelmi rendszer jogi szabályozását ismertetem a Kiotói Jegyzőkönyv rendelkezéseinek és az EU kibocsátási kvótaszabályozásának tükrében. Végül az ötödik fejezet tartalmazza a dolgozat záró gondolatait.
Leírás
Kulcsszavak
klímavédelem, német szabályozás
Forrás