A multikulturalizmus hatása a gödöllői óvodapedagógusok gyermekképére

Dátum
Szerzők
Kovácsné Bodnár, Erzsébet
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A dolgozat a mai általános gyermekképre, a gödöllői óvodapedagógusok gyermekképére és az óvodai multikulturalista nevelésre fókuszál. A globalizáció mellett az egyre fokozódó migráció következtében egyre több külföldi gyermek jelenik meg a hazai óvodákban, ezért is vált aktuálissá az óvodák nevelési módszereinek áttekintése. A dolgozat első részében az elméleti háttér, szakirodalmak bemutatása történik, a második részben pedig a kiválasztott gödöllői óvodák pedagógia programjainak ismertetése, és az adott óvodák egy-egy óvodapedagógusával készített interjúk közlése. A kutatás eredményei nem mutatnak szélsőségesen más képet, mint amit a szakirodalmakban olvashattunk: ma a multikulturalista nevelés még gyakorlati szinten nem valósul meg a hazai óvodai nevelésben, viszont azt lehet látni, hogy a multikulturalizmus bizonyos hatásai érezhetően tükröződnek a gyermekképekben. A kutatás igaz még csak egy szűkebb körben zajlott, de talán elindít egy nagyobb volumenű kutatást a jövőben a témát illetően, amely segíteni fogja a magyar óvodapedagógusok nevelői munkáját a megváltozott társadalmi körülmények között.
Leírás
Kulcsszavak
gyermekkép, multikulturalizmus, multikulturális nevelés, nevelési attitűd
Forrás