Nitrilek szelektív hidratálása amidokká Rh(I)-NHC komplex katalizátorokkal

Dátum
Szerzők
Papp, Gergely
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A DE Fizikai Kémiai Tanszéken már több éve foglalkoznak Rh(I)-NHC komplexek nitril hidratálásában mutatott katalitikus tulajdonságainak vizsgálatával, ezért már korábban előállítottak olyan karbén komplexeket, amelyek aktívak voltak nitrilek hidratálásában. A kutatások folytatásaként kapcsolódtam be a tanszéken folyó munkába és célul tűztem ki a benzonitril szelektív, homogén katalitikus hidratálásának további tanulmányozását Rh(I)-NHC komplexekkel. Célom volt a katalizátor előállítása, tisztaságának és szerkezetének különböző spektroszkópiai módszerekkel történő vizsgálata, illetve a hidratálási reakció körülményeinek az optimalizálása.
Leírás
Kulcsszavak
NHC, hidratálás, nitril
Forrás