Leső harcsa (Silurus glanis) termelésére optimalizált intenzív halnevelő (RAS) rendszer komplex technológiai és gazdasági elemzése

Dátum
Szerzők
Pallag, Gábor
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatomban egy intenzív (RAS) halnevelő rendszer gazdasági elemzését végeztem el egy 50/év piaci méretű (2,5-3kg) Leső harcsa (Silurus glanis) nevelésére alkalmas halnevelő telep létesítésének, nevelési és fenntartási költségeinek vizsgálatán keresztül. Munkám során az alábbi főbb célkitűzéseim voltak: • A témával kapcsolatos szakirodalom részletes feldolgozása, különös tekintettel a RAS kivitelezésével és üzemeltetésével kapcsolatos szakmai kérdésekre. • Továbbá, célom egy, a leső harcsa (Silurus glanis) termelésre optimalizált intenzív akvakultúra rendszer komplex gazdasági elemzése, és ez alapján igazolni egy ilyen jellegű zöldmezős beruházás jogosultságát, gazdasági életképességét. Megállapítható az intenzív halnevelő rendszer gazdasági és környezeti fenntarthatósága. Lehetséges RAS technológiai berendezéseket ismertettem és hasonlítottam össze úgy, hogy közben bemutattam az általam alkalmazott eszközöket, melyeket a mintatelepnél alkalmaztam. Megterveztem az intenzív telep egy teljes éves népesítését, költségeit, bevételeit, elkészítettem az éves pénzügyi tervet. Elemeztem az 1 kg élőhal (1753 Ft) előállítási költségének összetételét. Megállapítottam, hogy az anyagköltség 81,6%-kát a takarmányköltség alkotja. Összeállítottam az említett gazdaság tárgyi eszközeit, immateriális javait és a mai árakkal kalkulálva megállapítottam, hogy a beruházás költsége nettó 403 025 eFt. 50%-kos vissza nem térítendő támogatást feltételezve, tipikus végtelen beruházásként kezelve 10 éves üzemeltetési idővel kalkulálva, beruházás gazdaságossági számítást végeztem. A nettó jelenérték (NPV) számításánál 534 448 eFt többlet hozam értéket kaptam a 10. év végén, ezért a beruházás javasolható. A jövedelmezőségi index szerint PI = 3,65- szor térül meg a beruházás 10 év alatt, tehát a befektetés jövedelmező. A diszkontált megtérülési idő DPP = 3,45 év alatt térülhet meg a pénzünk, ami kedvezően rövid időnek tűnik. Hipotézisem volt, hogy a fent említett intenzív harcsanevelő telep gazdaságilag életképes és hogy 5 éven belül megtérül a beruházás, melyet a számolt adatokra hivatkozva elfogadtam.
Leírás
Kulcsszavak
RAS, intenzív halnevelő technológia, leső harcsa, gazdasági elemzés
Forrás