Kárjóvátétel és mediáció a büntető ügyekben

Dátum
Szerzők
Jáger, Angéla
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatom témájának kiválasztása során a „Kárjóvátétel és mediáció a büntető ügyekben” mellett döntöttem. Egy olyan témát akartam választani, amely napjainkban egyre inkább teret hódít a büntető igazságszolgáltatás területén, erre példaként említhető, hogy az új Btk. (2012. évi C. törvény) intézkedései közé bekerült a jóvátételi munka, a közösség javára végzett munkavégzés. A közvetítő eljárás a csekélyebb súlyú bűncselekmények elbírálásával a bíróságok tehermentesítésének eszköze lehet, hiszen számos olyan ügycsoport van, amelyek esetén lehetőség van a vitarendezés ezen típusának alkalmazására. Munkám első részében a kárjóvátétel és a mediáció kerül bemutatásra, ezután kitérek a mediáció büntetőjogi vonatkozásaira, az utolsó fejezetben a helyreállítás új irányairól ejtek szót.
Leírás
Kulcsszavak
kárjóvátétel, mediáció, büntetőjog
Forrás