Az Agrárgazdaság Kft hibridüzemének vizsgálata

Dátum
2011-11-28T10:39:42Z
Szerzők
Könnyű, Eta
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatom fő célkitűzése, hogy bemutassam a hibridkukorica vetőmag ágazati helyzetét egy konkrét vállalkozáson keresztül. A dolgozatom során az Agrárgazdaság Kft. hibridüzemének kapacitás-kihasználtságának vizsgálatát, a hozamok és ráfordítások arányát, a hibridkukorica önköltségének alakulását, illetve a kutatás-fejlesztés ráfordításának és eredményének vizsgálatát tűztem ki célul. Az elemzésem bázisát az Agrárgazdaság Kft –vizsgált időszakra vonatkozó – részletes főkönyvi kivonatai, a hibridüzem főkönyvi kartonjai, illetve az éves beszámolók adták. Az elemzés során dinamikus időhorizont szerinti részleges elemzést választottam.
Leírás
Kulcsszavak
Agrárgazdaság Kft
Forrás