A Debreceni Egyetem és a Thomas More Kempen fogyatékkal élő hallgatók számára nyújtott szolgáltatásai

Dátum
2014-05-26T07:08:34Z
Szerzők
Szabó, Tamara
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatomban két egyetemet hasonlítok össze. A Debreceni Egyetemet és a Thomas More Kempen, Geelben, Belgiumban található egyetemét. A dolgozatom első felében a szakirodalmi feldolgozás során jellemzem a fogyatékossághoz kapcsolódó legfontosabb definíciókat, történelmi kitekintést végzek, jellemzem a fogyatékossági típusokat, illetve leírom a legfontosabb magyar és belga jogszabályokat a fogyatékkal élőkkel és a felsőoktatással kapcsolatban. A dolgozatom második felében azt vizsgálom, hogy a két egyetemen a fogyatékkal élő hallgatók milyen szolgáltatásokat, könnyítéseket, segítséget vehetnek igénybe az egyetemi élet során, az előadásokon, vizsgákon illetve egyéb helyzetekben. A kutatás során megfogalmazott hipotézisem a következőek: Felkészültebb, alkalmasabb a fogyatékkal élő hallgatók fogadására a Thomas More Kempen, mint a Debreceni Egyetem. Illetve, több lehetőséget, (tárgyi és személyi) segítséget nyújt a Thomas More Kempen a fogyatékkal élő hallgatóknak, mint Debreceni Egyetem. A hipotéziseimet az elkészített interjúk, illetve a rendelkezésre álló dokumentációk, szabályzatok alapján vizsgálom.
Leírás
Kulcsszavak
fogyatékkal élők, felsőoktatás, Belgium, szolgáltatások
Forrás