Márkaérték becslése két nemzetközi számviteli környezetben működő vállalat példáján keresztül

Dátum
Szerzők
Barta, Ivett
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A dolgozatomban egy márkaérték meghatározására alkalmas módszert mutatok be, amelyet az Interbrand vállalat számítási metódusára és a saját kérdőíves kutatásom eredményeire alapozok. Az elemzésem során két nemzetközi számviteli környezetben működő gazdálkodó márkáját vizsgálom, a Daimler AG vállalat Mercedes-Benz márkáját és a Nestlé Group gabonapehely-márkáit. Ezen kívül annak lehetőségét is ismertetem, hogy a márka értéke hogyan szerepeltethető az IFRS-ek szerinti beszámolóban. A márkaérték kiszámítása során a vizsgált vállalatok beszámolóinak elemzésével, valamint a Gordon-féle osztalékértékelési modell alkalmazásával kiszámítottam a két vizsgált márka úgynevezett gazdasági jövedelmét. A kérdőíves kutatásom eredményeinek felhasználásával megállapítottam, hogy a gazdasági jövedelem a vállalatok esetében mekkora arányban tulajdonítható a vizsgált márkáknak, ez az összeg a márkajövedelem. Az alkalmazott kérdőívet a Keller-féle márkaismeret dimenziói modell alapján állítottam össze. Végül a tőkepiaci árfolyamok modelljével (CAPM) megadtam egy olyan rátát, amellyel a márkajövedelmet diszkontálva megkaptam a keresett márkaértéket.
Leírás
Kulcsszavak
márkaérték, IFRS
Forrás