Az Ózd városatlasz elkészítését megalapozó geoinformatikai munkafolyamatok bemutatása

Dátum
Szerzők
Imre, Péter
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatom témája Ózd történeti (kéziratos, kataszteri, katonai és polgári célú térképszelvények ) térképeinek a georeferálása a QGIS program segítségével. Szakdolgozatom alfejezetein keresztül bemutatom a felhasznált térképműveket, a georeferálás elméleti hátterét, ismertetem a mintaterületet, a georeferálás módszertanát.
Leírás
Kulcsszavak
Georeferencia, Ózd, Geoinformatika, Városatlasz, Térképészet
Forrás