Az állatok mint emberek Pheadrus meséiben

Dátum
Szerzők
Dicső, Ildikó
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A diplomamunkám témája Phaedrus meséinek és az azokban állatalakban megjelenő embertípusoknak a bemutatása. Azonban az állatbőrbe bújtatott jellemek felvonultatása mellett kitértem a dolgozatomban az egyes mesék értelmezésére is, egy sajátos szempont, a fiziognómia irányából. A célom az volt, hogy azt is bemutassam, hogyan használta fel Phaedrus az állatokat, milyen emberi tulajdonságokkal ruházta fel őket annak érdekében, hogy kritikát fogalmazzon meg az akkori társadalommal szemben. Mindezeket megalapozandó pedig kitértem a mesepoétika legfontosabb kérdéseinek rövid áttekintésére is.
Leírás
Kulcsszavak
Phaedrus, mese, állatmese, farkas, róka
Forrás