THE EXAMINATION OF THE CONNECTION OF THE ATTITUDE TOWARDS THE SOCIAL GENDER ROLES AND THE CAREER ORIENTATION DECISIONS A TÁRSADALMI NEMI SZEREPEK IRÁNTI ATTITŰD ÉS A PÁLYAORIENTÁCIÓS DÖNTÉSEK KAPCSOLATÁNAK VIZSGÁLATA

Dátum
Szerzők
Dénes, Dóra
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Debreceni Egyetem
Absztrakt
Leírás
In this study, we examined the correlation between gender stereotypes and career orientation amongst students. In the study, we examined if there is a connection between gender roles (masculine, feminine, androgyny), stereotypical views, and decisions during career orientation. In the research, we used online and paper-based questionnaires amongst disabled, abled, and LGBT (Lesbian Gay Bisexual Transgender) students. The received data shows that there is a link between gender roles and stereotypical views. Also regardless of population and views two-thirds of the students categorize careers strictly feminine or masculine, which propounds the need for further pedagogical work in this area.
A tanulmányban a továbbtanulás vagy pályaválasztás előtt álló diákok körében vizsgáljuk a nemi sztereotípiák és pályaorientációs döntéseik közötti korrelációt. A vizsgálatban arra kerestük a választ, hogy kimutatható-e kapcsolat a nemi szerep beosztás (maszkulin, feminin, androgün jelleg), a sztereotip nézetek megjelenése, illetve a pályaorientációs döntések között. A felmérés cerebral paretikus, tipikus fejlődésmenetű, illetve az LMBT (Leszbikus Meleg Biszexuális Transznemű) közösséghez tartozó diákok körében zajlott online, illetve papír alapú kérdőívvel. A beérkezett adatok alapján megállapítható, hogy kapcsolat van a nemi szerep beosztás, illetve a sztereotip nézetek megjelenése között. Továbbá populációtól és sztereotipizálástól függetlenül a diákok kétharmada szigorúan nemi szerepekhez köt adott foglalkozásokat, szakmaköröket, ami felveti a további pedagógiai munka szükségességét ezen a területen.
Kulcsszavak
career orientation, gender roles, stereotypes, cerebral paresis, pályaorientáció, társadalmi nemi szerepek, sztereotípiák, cerebral paresis
Forrás