A nők helyzetének története az iszlám civilizációban

Dátum
2011-03-31T09:39:38Z
Szerzők
Fenyvesi, Judit Klára
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Napjainkban az iszlám világgal kapcsolatban számos sztereotípia és előítélet létezik, amelyek többsége a muszlim nőkkel kapcsolatos. A nyugati világ hajlamos a nők helyzetét az elnyomással azonosítani, az iszlámot a radikalizmussal, az erőszakkal, a barbársággal párosítani. Ezen sztereotípiák kialakulásának évszázados gyökerei vannak, és az Iszlám -Nyugat vitának a nők központi jelentőségű alanyaivá váltak. A nyugati bírálatok jelentős része a nők öltözködési szokásaival, jogaikkal illetve jogaik vitatásával, a férfiaknak alárendelt szerepükkel kapcsolatos. Dolgozatom megírásával az volt a célom, hogy átfogó képet nyújtsak a nők helyzetének történetéről, illetve helyzetük fejlődéséről az iszlám civilizációban. Bár vitathatatlan, hogy a legtöbb iszlám térségben a nők helyzete nemcsak jogi, hanem társadalmi szempontból is hagy némi kívánnivalót maga után, de nem ítélhetünk meg egy vallást, illetve egy egész civilizációt egy-egy médiából kiragadott példa alapján. Munkámban tárgyilagosan mutattam be a nők jogainak fejlődését az iszlám kialakulása előtti időktől kezdve napjainkig bezárólag. A dolgozatban a nők helyzetét vizsgáltam a családjogon, az öröklési jogon belül, bemutattam a nőkre vonatkozó viselkedési, és öltözködési szabályokat, valamint a muszlim nők gazdasági és politikai életben való szerepvállalását. Kitértem a női nemi szervek megcsonkítására, és a becsületgyilkosságra, melyet sokan az iszlámmal azonosítanak, noha ennek semmilyen jogalapja nincs a Koránban, a muszlimok szent könyvében. Elemeztem a muszlim feminizmust, és bemutattam a nők helyzetét Afganisztánban, és Szaúd-Arábiában.
Leírás
Kulcsszavak
muszlim nők, iszlám jog
Forrás