Heterozigótaság-vesztés és mutációk vizsgálata a Saccharomyces cerevisiae var. 'boulardii' élesztőkben

Dátum
Szerzők
Kis, Izabella
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A szakdolgozati munkám során bioinformatikai eszközökkel összehasonlító genomikai elemzést végeztem a heterozigozitás és a heterozigótavesztés szintjéről és a magas-hatású mutációk által befolyásolt géneket vizsgáltam 6 probiotikus élesztő izolátumban. Az összehasonlítás célja, azoknak a mechanizmusoknak a mélyebb megértése, melyek az egyes tulajdonságokhoz vezető genetikai változásokat okozzák. A heterozigozitás mértékéből következtethetünk genetikai mutációkra és olyan genotípusokra, fenotípusokra, melyek a genomevolúció során jelentek meg vagy vesztek el. A heterozigóta fenotípusok kedvező mutációk révén hozzájárulnak a faj progressziójához, a genotípusok sokszor nagyobb fittséget mutatnak a homozigótákhoz képest. Továbbá adaptív előnyök mellett, a recesszív allélok kifejeződésének is teret nyújt a LOH.
Leírás
Kulcsszavak
Saccharomyces cerevisiae var. 'boulardii', LOH, heterozigótaságvesztés
Forrás