Alapellátás az újor eszméjében, a debreceni területi védőnői rendszer kihívásai a Covid-19 pandémia alatt

Dátum
Szerzők
Kozma, Enikő
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A 2020/2021. évi időszak komoly megpróbáltatásokat jelentett a Debreceni Egyetem Klinika Központ Debreceni Alapellátási és Egészségfejlesztési intézetnél dolgozó területi védőnők számára is. Diplomamunkámban szeretném bemutatni, a Covid-19 pandemia hatására hogyan változott a munkájukhoz tartozó feladatellátás módja, valamint egy kérdőíves felmérés kapcsán prezentálni, hogy és melyek azok a változások (pl. kapcsolattartás telemedicinális eszközök segítségével), amelyeket a pandemia után is szeretnének alkalmazni. A vizsgált időszak 2020. márciusától 2021. márciusáig volt. A védőnői szolgálat rendkívűl komplex tevékenységet végez már több mint 100 éve, munkájuk során kiemelten fontos a prevenció, az egészség fejlesztése, a gondozás, mivel a hozzájuk tartozó gondozottjaik az ő tudásukra, tapasztalataikra támaszkodnak. Ez egy maximálisan felelősségteljes, kölcsönös együttműködésen alapuló bizalmi munkakör. A Debreceni Alapellátási és Egészségfejlesztési Intézet a vizsgált időszakban számtalan extra, soron kívűli ad-hoc jellegű feladatot kapott, főként a Debrecen Megyei Jogú Város tól és a Debreceni Egyetemtől. Dolgozatomban megpróbáltam részletesen kifejteni ezen feladatokat, bár úgy vélem, lehetséges, hogy mégis kimaradt pár dolog, hiszen a feladat az mindig megtalálta az alapellátásban dolgozókat. A védőnők is részt vettek a repülőtérre érkező utasok egészségügyi szűrővizsgálataiban, a telefonos lelki egészség szolgálatban, a H-UNCOVER országos szűrővizsgálatban, az egyetemen hallgató magyar- és külföldi diákok, valamint a Szociális otthonokban élő gondozottak és az ott dolgozók részére szervezett PCR tesztelésekben, a Debreceni Alapellátási és Egészségfejlesztési Intézet által hónapokig üzemeltetett oltóhelyen , valamint a kivonuló mobil egységeknek is aktív tagjai voltak a Hajdú-Bihar Megyei Szociális Otthonokban élők és dolgozók több körös oltakozásainál. Az elért eredmények is mutaják, hogy a területen dolgozó védőnők egy jól felszerelt, csapatként is kivállóan működő dolgozói gárda. A helytállásuk példaértékű volt a vírus megfékezésében tett törekvések alatt is. Megítélésem szerint a fáradhatatlan munkájuk, a munkához való alázatuk is maximálisan öregbítette a Debrecen Megyi Jogú Város, a Debreceni Egyetem és a Debreceni Alapellátási és Egészségfejlesztési Intézet jó hírnevét.
Leírás
Kulcsszavak
területi védőnő, alapellátás, pandémia
Forrás