Csődelőrejelzési modellek alkalmazása egy csődeljárás alatt álló vállalkozásnál

Dátum
2014-05-23T08:22:58Z
Szerzők
Nagy, Sándor
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A vállalkozások megalakulnak, működnek és vannak cégek, amelyek tönkremennek. Sok tényező befolyásolja egy vállalkozás működőképességét vagy éppen bukását. Ahhoz, hogy egy jól működő vállalkozásról beszéljünk, elengedhetetlenül fontos egy jó vezető. Egy olyan vezető, aki alkalmas e felelősségteljes pozíció betöltésére, aki alkalmas egy cég vezetésére. A vezetőnek tisztában kell lennie cége állapotával, és a vállalkozására ható összes tényezővel is. Ezek ismeretében van rá esély, hogy sikeresen működjön a vállalat. Manapság egyre több cég kerül csődeljárás vagy akár felszámolás ill. végelszámolás alá. Ahhoz, hogy az imént említett esetek ne történjenek meg, vagy legalábbis elkerülhetők legyenek, alkalmazni lehetne különböző csődelőrejelző modelleket. Több ilyen csődelőrejelzési modell létezik már. A rendelkezésemre álló csődelőrejelzési modellekkel szerettem volna választ kapni arra a kérdésre, hogy előre látható volt-e a csőd a választott vállalkozásnál. Elemzésem során a vállalkozás éves beszámolóinak adatait használtam fel 2008-2012 közötti időszakban. Diplomadolgozatomban arra a következtetésre jutottam, hogy az általam választott csődelőrejelzési modellek tökéletesen tükrözték a vállalkozás állapotát az elemzett öt évre vonatkozóan.
Leírás
Kulcsszavak
csőd
Forrás