Az orvos büntetőjogi felelőssége

Dátum
2014-01-24T12:46:40Z
Szerzők
Berei, Adrienn
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A büntetőjog számos társadalmi érdeket, értéket részesít védelemben, azonban kiemelt jelentősége van az emberi életnek, testi épségnek és egészségnek, ugyanis a jog az embert ismeri el a legfontosabb értékteremtőnek és értékhordozónak a társadalomban. Szakdolgozatom témája az orvos büntetőjogi felelőssége, így célom főképp egy általános, elméleti igényű vizsgálat lefolytatása volt, melynek keretében az orvosi jog és az etika rövid bemutatását követően, az orvosi műhiba fogalmának kritikai megközelítésén túl a külföldi és hazai jogirodalom állásfoglalásaira is kitértem. Kutatásom során vizsgálat alá vontam a kockázat szerepét az orvosi tevékenységgel összefüggésben, továbbá az orvosi hibák büntetőjogi és polgári jogi elbírálásának főbb eltéréseit, majd az orvosi „műhibák” foglalatát jelentő foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés tényállásának elemzésére helyeztem a hangsúlyt. A paraszolvencia büntetőjogi megítélésének áttekintését is lényegesnek tartottam és ennek keretében a vesztegetés elfogadásának, mint a passzív gazdasági vesztegetés bűncselekményének foglalatát jelentő tényállást is elemeztem. Arra a kérdésre kerestem a választ, hogy vajon milyen következményekkel járhat a túlzott büntetőjogi szabályozás? Visszatartó erő lehet-e a félelem a felelősségtől a szakemberek előtt egy- egy kockázatosabb beavatkozás elvégzésénél? Befolyásolja-e ez a körülmény az eredményességet, illetve elrettenti-e a félelem e hivatás választásától a jövő generációját? Fontos a jogi szabályozás, de hol húzódnak a felelősség határai? Milyen feltételek szerint, és milyen garanciák mellett végzik az egészségügyi szakemberek tevékenységüket, mely lehetővé teszi számukra a gondos szakellátás nyújtását biztonságos keretek között. Érdeklődésem középpontjában állt még az a kérdés, hogy vajon a bizonyítási eljárás alkalmával a szakértők – akik maguk is orvosok –, szakvéleményükkel a jogász végzettségű bíróságot mennyire befolyásolják? A téma feldolgozása során kezdetben a komplex megközelítést tűztem ki célul, törekedtem arra, hogy az általánosból közelítsek a speciális, szűkebb terület felé. Kutatási módszerként összehasonlító jogi, jogdogmatikai és jogszociológiai módszereket is alkalmazni kívántam. A dolgozatban a jogtörténeti alapok nem jutottak jelentős szerephez, ám ügyeltem arra, hogy a történeti rész az egyes témakörök szükséges megértését és bemutatását szolgáló mértékben megjelenjen.
Leírás
Kulcsszavak
műhiba, paraszolvencia, vesztegetés elfogadása, megengedett kockázat
Forrás