Tanú és terhelt vallomásának befolyásolása a büntetőeljárásban

Dátum
Szerzők
Vidics, Dóra
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A büntető eljárásjogban talán az egyik legbőségesebb szakirodalom a bizonyítás témakörében lelhető fel. Ám ezen irodalmak mégsem adnak választ minden kérdésünkre. Az egyik ilyen részletkérdés a vallomások befolyásolására irányul. Igaz, hogy a bizonyítás témakörébe tartozik, de erről elenyésző feljegyzés áll a rendelkezésünkre. Napjainkban szinte nincs olyan terület, nem telik el úgy nap, hogy valahol ne halljunk vagy lássunk valamilyen büntetőeljáráshoz kapcsolódó hírt. A média tele van új vagy éppen évek óta elhúzódó ügyekkel. Mindig is érdekelt, hogy vajon egy-egy ügy miért tart olyan sokáig, vajon mi állhat a háttérben. Felmerültek bennem kérdések, hogy a befolyásolás, mint egy készség jelen lehet-e ezekben az ügyekben. A régebbi időkben nem nagy súlyt fektettek ezen problémák megoldására, az újkor egyik terméke, hogy számításba vették a befolyásolást mint igen nagy jelentőségű tényezőt. Saját véleményen szerint ezen törekvések még messze sincsennek azon a szinten amit mai korunk diktál. Nagyon sok megválaszolatlan kérdést rejt magában ez a téma, dolgozatomban próbáltam ezekre rálátást nyerni. A büntető igazságszolgáltatás fejlődésével összhangban megjelent az igazság kiderítésének igénye. Ennek legegyszerűbb módja a bizonyítási eljárás során a személyek vallomásainak kihallgatása. A befolyásolási taktikával kapcsolatos tudományos gondolkodás elsősorban a büntető eljárásjog tudománya, de mind kriminalisztikai, logikai és pszichológiai elemeket is tartalmaz. A befolyásolás jelensége egy igen összetett jelenség, sok esetben amikor meghalljuk, a szó negatív jelentésére gondolunk. Témaválasztásom másik fő indoka, hogy életünk során sokszor adódhat olyan helyzet, amikor saját magunk kerülünk tanúi pozícióba. Bármikor részesei lehetünk egy bűnesetnek vagy éppen egy közlekedési balesetnek. Ilyenkor igen hamar a rendőrségen, ügyészségen vagy éppen a bíróságon találhatjuk magunkat, ahol az igazság kiderítése érdekében akár éveken át tartó kihallgatásokon kell megjelennünk. Leggyakrabban felmerülő kérdések lehetnek ilyenkor, hogy egyáltalán, hogy is történik egy kihallgatás? Milyen jogok és kötelezettségek illetnek meg bennünket? Illetve, hogy milyen külső és belső tényezők hatnak ránk vallomástétel közben. Dolgozatom első felében próbáltam röviden tisztázni a legfontosabb fogalmakat, ezek adták az alapot, melyek szerintem elengedhetetlen kellékek az egész folyamat megértéséhez, tisztánlátásához. A másik részben pedig ezen alapokra hivatkozva építkeztem.
Leírás
Kulcsszavak
tanu, terhelt vallomás, büntetőeljárás
Forrás