Gazdasági társaságok ügyvezetése

Dátum
2011-11-21T08:53:08Z
Szerzők
Orosz, Bernadett
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A modern piacgazdaság egyik legfontosabb alappillére a magántőkével megalakuló gazdasági társaságok létrejötte. A gazdasági társaságok legfontosabb jellemzője, hogy üzletszerű gazdasági tevékenység folytatására jönnek létre, a tagok közös érdekében. A gazdasági társaságok jogokat szerezhetnek, kötelezettséget válla hatnak, szerződést köthetnek, pert indíthatnak, perelhetők, és ami a legfontosabb tulajdont szerezhetnek. Ezek a gazdasági társaságok tehát cégük neve alatt jogképesek.
Leírás
Kulcsszavak
gazdasági társaság
Forrás