Thrombocyta aktiváció mérése és értékelése

Dátum
Szerzők
Nagy, Magdolna
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A thrombocyta aktiváció vizsgálatában fontos szerepet töltenek be a kollagénnel végzett vizsgálatok.Ezen vizsgálatok közül a thrombocyta aggregációs vizsgálatokhoz leginkább állati eredetű, míg a thrombocyta adhéziós vizsgálatokhoz főként humán eredetű kollagént használnak. Jelen munkában a humán és állati eredetű kollagének aggregációt és adhéziót kiváltó hatását hasonlítottuk össze thrombocyta aggregációs és adhéziós vizsgálatokkal. A thrombocyta aggregációhoz használt kollagének irodalmi áttekintése után az aggregációs vizsgálataink eredményei azt mutatták, hogy a humán I-es és III-as típusú kollagén keresztkötés nélkül nem indukál aggregációt, azonban azt követően már képes aggregációt kiváltani. A thrombocyta adhézió mind a ló ínból származó, mind a humán eredetű kollagén felszín esetén fénymikroszkóppal jól látszott.Eredményeink alapján elmondható, hogy a humán eredetű kollagének megfelelő előkezelést követően a ló ín I-es típusú kollagénhez hasonlóan használhatóak.
Leírás
Kulcsszavak
thrombocyta aggregáció, kollagén
Forrás