Web 2.0

Dátum
2009-08-10T07:54:05Z
Szerzők
Délczeg, Tibor
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A dolgozatban a Web 2.0-val kapcsolatos fogalmakat, magával a jelenséggel kapcsolatos trendeket kívántam összefoglalni. A dolgozatban rálátást nyerhetünk a téma egészére, kezdve a fogalom kialakulásának kezdetétől napjaink Web 2.0 trendjein keresztül egészen a jövőbe mutató lehetőségekig, a Web 3.0-ig. Kitértem a dolgozatomban a Web 2.0 jelentőségére az egyének és vállalatok szempontjából, ami véleményem szerint a motorja a Web 2.0 fejlődésének és irányvonalainak.
Leírás
Kulcsszavak
web, web 2.0, internet
Forrás