Tápminták laboratóriumi minta-előkészítésének vizsgálata közeli infravörös spektroszkópiával

Dátum
Szerzők
Vincze, Zalán Attila
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A szakdolgozatom elkészítése során a szemcseméret-darálási idő összefüggést kerestem. Azt vizsgáltam, hogy a darálás ideje mennyire befolyásolja a spektrumokat. A kísérletet közeli infravörös spektroszkópiával (NIR) végeztem, és azt vizsgáltam, hogy a különböző darálási idők mennyire befolyásolják a spektrális tulajdonságokat. A kísérlet során kétfajta darálási metódust alkalmaztam: durva-, illetve finomdarálást. Durvadarálás során először a pellet formában lévő tápot aprítottam, de még így is viszonylag nagyobb szemcseméretű volt az anyag. Ezért ezt követően finomdarálással az előzetesen darált tápból kisebb szemcseméretű anyagot kaptam. Ezt követően a mintát prés segítségével pasztillába nyomtam, majd rögzítettem a spektrumot. A spektrumok felvétele után a kiértékelés többváltozós adatelemzési módszerrel (kemometria) történt.
Leírás
Kulcsszavak
NIR, táp, darálás
Forrás