Ázsiai jogi kultúrák

Dátum
2014-04-11T11:12:32Z
Szerzők
Hudák-Dobos, Márta
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Mindkét ország jogi kultúrájában egyfajta sajátos kettősség van jelen, és ebben rejlik a különbözőségük, ettől lesznek egyediek, a nyugati kultúrától eltérőek. Átvették a nyugati civilizáció azon elemeit, vívmányait, amelyeket saját gazdasági fejlődésük során, az államberendezkedésük kialakítása során hasznosítani tudtak, de ugyanakkor fontosnak tartották, hogy megmaradjanak saját erkölcsi értékeik, rítusaik, szokásaik, kultúrájuk. Ugyanakkor mindkét civilizáció kölcsönösen hatással egymásra, a környező kultúrákra, de a Nyugat is sokat köszönhet Kínának és Japánnak is. Kína nélkül Nyugat ma nem tartana ott, ahol tart. A nyugati civilizáció mély nyomokat hagyott a Kína szokásaiban és hagyományaiban, ám Kínának nincs oka arra, hogy megtagadja hagyományait, értékeit, különleges gondolkodásmódját. A misztikus Japán összekötő híd nyugat és kelet között. Alapkultúrájának legnagyobb részét az ősi kínai civilizációtól kölcsönözte, ám az átvett kultúra új irányokba fejlődött tovább és a világ egyik legsajátságosabb kultúráját hozták létre. A Nyugat is hatással volt ár, de nem vált teljesen európaivá. Az elkövetkezendő időszakban Japánnak magának kell megfogalmazni, meghatározni saját helyét, azonosságát Ázsiában és a világban.
Leírás
Kulcsszavak
Japán, Kína, Jogi kultúra, Ázsia
Forrás