A felsőoktatási intézmények finanszírozása

Dátum
Szerzők
Kövecsi, Adél
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Tanulmányom témájának az oktatásfinanszírozáson belül a felsőoktatás finanszírozását választottam, mellyel az volt a célom, hogy a magyar felsőoktatás finanszírozásának helyzetét nemzetközi háttér előtt mutassam be. Szakdolgozatom felépítését tekintve az első rész elméleti alapokról kiindulva ad átfogó képet a felsőoktatás finanszírozásának szereplőiről és modelljeiről. A következő részben a kiválasztott intézményekről szerzett ismereteket, illetve azok regionális gazdasági környezetének tanulmányozását tárom fel, majd a két kiemelt ország kapcsán az intézményi finanszírozást hangsúlyozom. A harmadik fejezetben részletes összehasonlító elemzésnek vetem alá a hazai felsőoktatás finanszírozását az amerikai modellel. Kutatásaimat kivetítem Magyarország felsőoktatás finanszírozására a Debreceni Egyetem példáján keresztül, az USA-ban lévő helyzetet pedig a Johns Hopkins Egyetem segítségével mutatom be, majd a két egyetem között lévő hasonlóságokat és különbségeket vetem össze, mellyel azt tanulmányozhatjuk, hogy mennyire eltérő a regionális gazdasági helyzethez viszonyított finanszírozási helyzete két hasonló oktatási-kutatási profilú felsőoktatási intézménynek.
Leírás
Kulcsszavak
felsőoktatás, finanszírozás
Forrás