A kollektív szerződések tartalmi sajátosságai nagyvállalati környezetben

Dátum
Szerzők
Kostovic, Márkó
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A dolgozat a kollektív szerződések tartalmi sajátosságait mutatja be többféle módon. Megvizsgálja a legfontosabb háttérjogszabályokat azoknak rövid elemzésével, részletes forráselemzést tartalmaz (egy multinacionális vállalat kollektív szerződése kapcsán), továbbá tudományos értekezést folytat le az elemzett források és a főcímben szereplő témakörrel összefüggésben. Célja, hogy bemutassa, milyen jellemzőkkel bír egy nagy létszámú munkavállalót foglalkoztató munkáltatónál kötött kollektív szerződés, és jogelméleti síkon milyen következtetéseket tudunk ezekből levonni. Jogforrások szempontjából hazai jogszabályokra összpontosít, ezek tükrében elemez. Tudományos értekező részében felhasznál szakforrásokat, amelyek ide vonatkozó állásfoglalásait integrálja, kiegészítve a szerző következtetéseivel, véleményével. Kollektív munkajog, ill. nagyvállalatok iránt érdeklődőknek ajánlott tanulmány.
Leírás
Kulcsszavak
kollektív szerződés, nagyvállalat
Forrás