Búzatermesztés hatékonyságának és eredményeinek vizsgálata különböző adottságú területeken, eltérő vízellátás mellett

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozatom témája egy adott búzafajta terméseredményeinek mezőgazdasági és gazdasági értékelése. A kísérlet során három különböző földterületen vizsgáltam a búzatermesztés hatékonyságát. A három földterület közül kettő már évek óta művelt volt, míg a harmadik egy nemrég művelésbe vont. A régebb óta művelésben lévő egyik parcellán az öntözés lehetősége is adott volt. Mindhárom mezőgazdasági területen azonos művelési módot alkalmaztam. Az elvetett búzafajta mindhárom parcellán Mv Nádor típusú volt. A termelésre ható tényezőket lejegyeztem. A termeléshez kapcsolódó bevételeket, költségeket és eredményeket egyaránt vizsgáltam.

Leírás
Kulcsszavak
Búzatermesztés, talajművelés, öntözés, terméseredmények, gazdaságosság
Forrás