A nyers kommunális szennyvíz, a tisztított szennyvíz és a szennyvíziszap nehézfémtartalmának vizsgálata, összehasonlítása

Dátum
Szerzők
Herczku, Alexandra
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Munkám során a nyers, a tisztított kommunális szennyvizek és szennyvíziszap nehézfémtartalmát(As,Cd,Hg,Pb) vizsgáltam. A kvantitatív vizsgálatokhoz különböző analitikai módszereket alkalmaztam. A iszapminták esetében induktív csatolású plazma optikai emisziós spektrométerrel határoztam meg a nehézfémek mennyiségét. A szennyvízmintákat grafit kemencés atomabszorpciós spektrométerrel vizsgáltam. A higanytartalom vizsgálatához a hideg gőzös technika alkalmazása volt szükség. A vizsgálat során kapott eredményeket összevetettem a Kormányrendelet által meghatározott határértékekkel. Megvizsgáltam a nehézfém tartalom szempontjából a szennyvíziszap felhasználhatóságát a mezőgazdaságban.
Leírás
Kulcsszavak
szennyvíz, szennyvíziszap, nehézfémtartalom
Forrás