A hajdúsámsoni roma gyerekek felzárkózásának esélyei a cigány anyák elbeszélése alapján

Dátum
Szerzők
Balogh, Szabina
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatom témájaként a hajdúsámsoni roma gyerekek felzárkózásának esélyeit próbálom bemutatni. Kutatásom célja elsődlegesen, a cigány / roma családok szociális helyzetének megismerése, valamint a településen lévő intézmények, civil szervezetek működéseinek vizsgálata. A kutatásom módszertanából adódóan feltételezéseket, az az hipotéziseket szeretnék alátámasztani vagy megcáfolni. A roma felzárkózás egyik legalapvetőbb eleme a családok segítése, integrálása a többségi társadalomba. Nagyon fontos, hogy ez a folyamat már kisgyermekkorban, tehát az óvodában megkezdődjön. Ehhez az szükséges, hogy megnyerjük a szülőket. Ezért kell vagy kellene tenniük az óvodapedagógusoknak, intézményvezetőknek, hogy a szülők számára fontossá váljon a gyermekeik két-három évig tartó óvodáztatása.
Leírás
Kulcsszavak
roma gyerekek, felzárkózás, Hajdúsámson, óvodai nevelés, integráció
Forrás