The Role of Employee Participation and Resistance in the Success of Change Management Dolgozói részvétel és ellenállás szerepe a változásmenedzsment sikerességében

Dátum
Szerzők
Filep, Roland
Ujhelyi, Mária
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Debreceni Egyetem Műszaki Kar
Absztrakt
Leírás
Successful change in the lives of organizations has played a particularly important role in the recent turbulently changing decades, and leadership-follower relationships need to be addressed in order to maintain performance. Participation should be ensured for members of the organization and emerging resistance should be addressed. The subject of my research was to examine whether the assessment of the success of change is influenced by the provision of opportunities for employees to make suggestions and their opposition to change. By performing chi-square tests, I came to the conclusion that if the opinion of the worker is heard, they are more likely to judge the change to be successful, however, the manager is not affected by the involvement of the employees in this. However, there is a correlation between employees' resentment to change and the success of change, both from the employee and managerial side, change is more unsuccessful if resentment develops. Based on the results, both factors are important. It is worth drawing the attention of managers to the need to ensure participation, as failure to do so can lead to dissatisfaction among employees, which can also have a negative impact on the success of the organization.
A szervezetek életében a sikeres változtatás az utóbbi turbulensen változó évtizedekben különösen fontos szerepet kap, a teljesítmény fenntartása érdekében figyelmet kell fordítani a vezető-követő kapcsolatokra. Biztosítani kell a szervezeti tagok számára a részvételt és kezelni kell a kialakuló ellenállást. Kutatómunkánk tárgyát annak vizsgálata képezte, hogy befolyásolja-e a változtatás sikerességének megítélését a dolgozók javaslattételi lehetőségének biztosítása és a változtatással szembeni ellenérzése. Khi-négyzet tesztek végrehajtásával arra az eredményre jutottunk, hogy ha beleszólhat a dolgozó a döntésekbe, nagyobb eséllyel ítéli meg sikeresnek a változtatást, ugyanakkor a vezetőt a dolgozók bevonása nem befolyásolja ebben. A dolgozók változtatással szembeni ellenérzése és a változtatás sikeressége között viszont dolgozói és vezetői oldalról is van összefüggés, sikertelenebb a változtatás, ha kialakul az ellenérzés. Az eredmények alapján mindkét tényező fontos. Érdemes felhívni a vezetők figyelmét arra, hogy a részvétel biztosítására is figyeljenek, hiszen ennek elmaradása elégedetlenséget válthat ki a dolgozókban, amely a szervezet sikerességét is negatív irányban befolyásolhatja.
Kulcsszavak
változásmenedzsment, részvétel, ellenállás, vezető-követő, Khi-négyzet teszt, siker, change management, participation, resistance, leader-follower, Chi-square test, success
Forrás