A projektfinanszírozás jogi aspektusai különös tekintettel a közszférára

Dátum
Szerzők
Mogyorósy, Szilvia Krisztina
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatom témaválasztását a projekt finanszírozás egyre elterjedtebbé válása, valamint a támogatási összegek lehívásának egyre könnyebb és egyszerűbb módja indokolta. Ugyanis az évek során, ahogyan az intézményrendszer fejlődött, egyre kiforrottabb lett az eljárás menete, egyre egyszerűbbé és könnyebben átláthatóvá, valamint a de minimis követelmények is egyre szélesebb kör által teljesíthetővé váltak. Első körben gondolatindító empíriagyűjtést folytattam, számos projekt dokumentáció áttanulmányozása során pedig arra a következtetésre jutottam, hogy ugyan a feltételrendszer viszonylagosan könnyen teljesíthető, viszont maga a szabályozás, mely ezen feltételrendszer építőköveit adja meg – legalábbis a magyar szabályozási rendszerben – kifejezetten szétdarabolt, és egy laikus számára nem is feltétlenül világos minden ponton. Így ennek megfelelően ezen rendszer fontosabb pontjain keresztül mutatom majd be a projekt életútját, abból is a pénzügyi jogilag releváns részekre fókuszálva, mely áttekintésből és a hozzá szükséges jogszabályi helyekből fenti állításom egyértelműen igazolódik. Ennek megfelelően már a dolgozatom elején szükségét éreztem annak, hogy a későbbi gördülékenyebb projekt kivitelezéséhez szükséges lenne a jövőben egy összehangoltabban működő szervezetrendszer, valamint egy olyan egységes jogszabályi gyűjtemény, kódex, illetve kézikönyv kibocsájtása a szakma által, mely költséghatékonyabbá tehetné a végrehajtást, hiszen nem kényszerülne rá a kedvezményezett arra, hogy különböző pályázatíró cégek szolgáltatásait igénybe vegye. Különösképpen fontos lehet ez a kisebb értékű – 50 millió forint alatti - projektek esetében, ahol az erőforrások jóval szűkebbre szabottak, mint az óriás projektek esetében.
Leírás
Kulcsszavak
projekt
Forrás