Binomial Thue Equations, Ternary Equations and their Applications

Absztrakt
This thesis contains several results on the solutions of Fermat-type ternary equations, binomial Thue equations and certain norm form equations. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Az értekezésben Fermat-típusú ternér-, binom Thue- illetve bizonyos norma forma egyenletek megoldásainak meghatározásával kapcsolatos eredmények találhatók.
Leírás
Kulcsszavak
number theory, számelmélet, norm form equations, ternary equations, Thue equations, equations, norma forma egyenletek, diophantine, ternér egyenletek, Thue-egyenletek, diofantikus egyenletek
Forrás