The role of France in the economy of the EU Franciaország szerepe az EU gazdaságában

Dátum
Szerzők
Kovács, Mariann Eszter
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar
Absztrakt
Leírás
The author examines the decisive role of France within the EU. After a preliminary examination of the principles of European integration and its historical development, the article analyses the netwrok of connections existing between the EU and the French economy, as well as the period of growth and retrenchment in its development. The main theme of the article is the debate over the stability and growth pact and the circumstances and consequences of the failure to comply with the pact's rules caused by the France's long-lasting budget. This failure calls into question, and in the long term may be fatal for the future of European integration and for the direction of a common supra-national economic policy and the national responses it requires. The common European currency, and the stability and future of the Euro are also affected, since this failure can influence the co-operative efforts of the various elements of the European Union in an unprecedented way. It also affects the relationships bewteen the smaller and larger countries, and the economic opportunities of all member states.
A szerző Franciaország Európai Unión belüli meghatározó szerepét vizsgálja. Az európai integráció elvi alapjainak, történelmi kialakulásának vázlatos ismertetését követően elemzi az Európai Unió és a francia gazdaság kapcsolatának neuralgikus részeit, valamint a francia gazdaság fejlődésének fellendülő és megtorpanó időszakait. A tanulmány központi gondolatkörét a stabilitási és növekedési paktum körüli polémia, a francia államháztartás tartós deficitje következtében kialakuló szabálysértés körülményeinek és következményeinek részletezése alkotja. Fentiek alakulása alapjaiban érinti és hosszú időre eldöntheti az európai integráció jövőjét a közös szupranacionális gazdaságirányítás és az emellett adható nemzeti válaszokat illetően. Ugyancsak hatással lehet az Európai Unió közös valutájának, az eurónak stabilitására és jövőjére az Unió szerveinek együttműködésére, az unió kis és nagy országainak kapcsolatára, a résztvevő országok gazdasági lehetőségeire.
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények