Pénzügyi kultúra kutatás egyetemisták körében

Dátum
Szerzők
Sári, Tamás
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A kutatásom célja a Debreceni Egyetem hallgatóinak pénzügyi kultúrájába betekintést nyerni, arról egy értelmezhető képet kapni. Így a kutatásom kérdése a következőképpen hangzik: Hogyan jellemezhető a Debreceni Egyetem hallgatóinak pénzügyi kultúrája? Feltételeztem, hogy a Debreceni Egyetemisták a pénzügyi kultúrájuk alapján nem egységesek, tehát nem lehet őket egy homogén csoportként jellemezni. Továbbá azzal a feltételezéssel is éltem, hogy a pénzügyi kultúrájuk alapján később csoportokra tagolt hallgatók mindegyik csoportjára jellemző lesz a felelős gondolkodás, kiindulva abból, hogy felsőoktatásban vesznek részt. Végül azt is feltételeztem, hogy a hallgatók pénzügyi kultúrájára nagy befolyással van a szüleik iskolai végzettsége. Kutatásom a Debreceni Egyetem hallgatói közt végeztem el online adatfelvétellel, mely adatokat SPSS Statistics elemzőprogrammal elemeztem ki. Klaszterelemzést végeztem, majd a kapott csoportokat jellemeztem a változók mentén. Összességében az mondható el, hogy a Debreceni Egyetem hallgatóinak pénzügyi kultúrája vegyes képet mutat. A hipotéziseim pedig részben alátámasztást nyertek, részben pedig megdőltek.
Leírás
Kulcsszavak
pénzügyi kultúra, tudatosság
Forrás