A legális bevándorlás hatása az olasz gazdaságra

Dátum
Szerzők
Oláh, Gréta
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatomban a legális migráció hatását vizsgálom az olasz gazdaságra. Az elméleti bevezetőben definiálom a migrációt, bemutatom a típusait, valamint kitérek a különböző migrációs elméletekre. Ezt követi egy történelmi áttekintés, majd a jelenlegi olasz migrációs helyzet leírása. Munkám második felében pedig fontosabb gazdasági mutatók alakulása nyomán elemzem, hogy milyen hatással van a legális bevándorlás az olasz gazdaságra.
Leírás
Kulcsszavak
migráció, Olaszország, gazdaság
Forrás