Szuburbanizációs folyamatok a Miskolci kistérségben

Dátum
Szerzők
Márkus, Márton
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A dolgozat a Miskolci kistérségben lezajló szuburbanizációs folyamatokkal foglalkozik. Az érintett 40 települést különböző mutatók alapján megvizsgáltam, és ezek közül lehatároltam a szuburbanizáció folyamatában érintett településeket.
Leírás
Kulcsszavak
szuburbanizáció, Miskolc
Forrás