Az NI Hungary Kft. vagyoni-, pénzügyi-, és jövedelmezőségi helyzetének elemzése a 2016-2020. évi éves beszámolók alapján

Dátum
Szerzők
Tóth, Marcell
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatom bemutatja az NI Hungary Kft. vagyoni, pénzügyi, és jövedelmezőségi elemzését, következtetésekkel valamint javaslatokkal, az alapján hogy milyen eredményeket kaptam.
Leírás
Kulcsszavak
pénzügy, NI Hungary Kft, elemzés, jövedelem, vagyon
Forrás