A Ceglédi kistérség helyzetértékelő bemutatása

Dátum
2012-04-13T07:29:09Z
Szerzők
Zsidai, Péter
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Diplomamunkámban bemutatom a Ceglédi kistérség jellemzőit, a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás munkáját, a térségi települések településfejlesztési programjait és Integrált Városfejlesztési Stratégiáit, valamint a Ceglédi kistérség területfejlesztési koncepcióját. A Ceglédi kistérség a Közép-Magyarországi régió, azon belül Pest megye dél-keleti részén található. Ahhoz, hogy a terület minden egyes települése a területfejlesztés segítségével fejlődni tudjon, 1996-ban megalakult a Dél-Pest Megyei Önkormányzatok Területfejlesztési Társulása, a térségbeli 15 település összefogásával. A jogszabályi változásoknak eleget téve a Területfejlesztési Társulás 2006 júniusában átalakult Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulássá, mely a mai napig működik. A kistérség települései e Társulás keretein belül szervezik területfejlesztési feladataikat. Ennek megfelelően 2010 decemberében elfogadásra került a Társulási Tanács által a Ceglédi kistérség területfejlesztési koncepciója. Ebben az anyagban kívánta a Társulás összefoglalni a kistérség településeinek elképzeléseit, megjelölve a jövőbeli célokat és a célok eléréséhez vezető utakat.
Leírás
Kulcsszavak
Cegléd, kistérség, területfejlesztés, koncepció, társulás
Forrás