Csavarkompresszor visszacirkuláltatott anyagáram meghatározása szabályozószelepek cv értékei alapján

Dátum
Szerzők
Papp, Péter
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatom célja, hogy megvizsgáljam azt, hogy megéri-e egy úgynevezett frekvenciaváltót beépíteni a technológiai folyamatba. Ennek segítségével megoldható lenne a csavarkompresszor tényleges szabályozása, így a bypass ág feleslegessé válna, tehát a rendszerből el lehetne távolítani. Számításaimhoz a MOL Petrolkémia Zrt.-től kapott adatokat használtam fel.Munkám során bemutatom, az MPK történetét, részletezem a Butadién üzem csavarkompresszorának működését, szerepét a technológiában, továbbá szemléltetem az üzemnek a technológiai lépéseit, különös tekintettel a gázmentesítést és az oldószer visszanyerést. Végül azt is szeretném bemutatni, hogy milyen berendezések is a frekvenciaváltók, mik a szerepük, illetve milyen előnyökkel járhat a használatuk.
Leírás
Kulcsszavak
Technológia, Frekvenciaváltó, Csavarkompresszor
Forrás