A BIZTONSÁG ÉRTÉKE ÉS ÁRA

Dátum
Szerzők
Hima, Gabriella
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar
Absztrakt
Leírás
This paper highlights the philosophical and sociological aspects of safety and the economic aspects of security. Although catastrophic potential inherent in (post-)modern risks is not the main cause of the rise of security debates nowadays, these have only gone viral as universal societal problems in the late 20th and the early 21st centuries. Actually, political discourse has always operated with the safety concept from the Roman rhetors to modern state leadership, often using it for manipulative purposes. Security-focused policy campaigns target the ancient, visceral fear of deaths like magic, rites, and religions providing false promises to satisfy our desire for safety. However, this desire shares the utopian character with such notions like freedom, equality or justice: all of them are unattainable. No government or institution can guarantee our safety but our security. While safety is a public or private good which is not for sale as it only has an ideal value, security is a common ware which has its price. Security is the economic aspect of safety. It is a commonplace that safety is costly, but lack of safety could be even more costly. Measuring costs of lacking safety and willingness-to-pay for security measures are crucial for the economic aspects of  safety. 
A tanulmány a biztonság (safety) filozófiai és szociológiai aspektusait valamint az ennek hátterét képező közbiztonság (security) ökonómiai vonatkozásait vizsgálja. Bár a (poszt) modern kor ökológiai katasztrófái és terrorcselekményei nem tekinthetők a biztonságról folyó közéleti viták fő okainak, tény, hogy a 20-21. század fordulójától kezdve a fenyegetettség érzetének növekedésével a biztonság iránti vágyunk egyenes arányban növekszik. Ez a vágy, persze, nem újkeletű: mint elemi antropológiai szükséglet az emberiséggel egyidős. A politikai retorika az ókori római szónokoktól kezdve a modern államvezetésekig mindig is operált ezzel a fogalommal, gyakran manipulatív célokra használva azt. A biztonságot középpontba helyező politikai kampányok éppúgy az ősi,zsigeri eredetű halálfélelmet célozzák meg, mint a mágiák és rítusok, kezdve az ősi hiedelmektől és babonáktól a vallásokig. A biztonságra a legtöbb nyelvben – így a magyarban is – egy szó van, az angolban kettő, melyek a biztonság két aspektusát testesítik meg: a safety a cél, a security pedig az eszköz a cél eléréséhez. A safety olyan cél, amelyről tudjuk, hogy elérhetetlen, mégis vágyunk rá, olyan utópia, mint a modern európai társadalmak egyéb értékfogalmai (szabadság, egyenlőség, igazságosság). A biztonság (safety) nem vásárolható meg, azonban sokat tehetünk a saját biztonságunkért és a közbiztonságért (security), amelynek nemcsak eszmei, hanem materiális értéke, azaz ára van. A security ebben az értelemben nem más, mint a filozófiai-szociológiai értelemben felfogott safety közgazdasági aspektusa.
Kulcsszavak
incalculable world, safety desire, imprisonment, quantifiability, the economy of safety, kiszámíthatatlan világ, biztonsági vágy, szabadságvesztés, a mérhetőség, a biztonság ökonómiája
Forrás
Gyűjtemények