Analysis of the supply of sport services by organizational aspects Sportszolgáltatások kínálatának elemzése szervezeti szempontok alapján

Dátum
Szerzők
Bácsné Bába, Éva
Fenyves, Veronika
Dajnoki, Krisztina
Szabados , György Norbert
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Debreceni Egyetem Műszaki Kar
Absztrakt
Leírás
The spread of consumer societies has led to the commercialization, and the emergence of profit-oriented operating frameworks in the fields of sport. The sports enterprises, involved in the operation of competing groups on professional, spectator fields of sport have already been examined from legal, economic, organizational points of view by a number of international and Hungarian researchers. In this article, we attempt to cover and summarize the Hungarian research approaches on this subject. The motive behind our investigation is that we should launch an organizational examination of the Hungarian profit-oriented sports suppliers in the near future. We plan to analyse the property, financial, income, organizational, management and labor management related situation of these sports enterprises. In order to ground the research, the review nature summary of domestic economic, organization science related secondary examinations is essential, which allows the development of the appropriate research methodology and the comparison of our results with the antecedents.
A fogyasztói társadalmak térnyerése a sport területén is előidézte az elüzletiesedést, a profitorientált működési keretek megjelenését. A hivatásos, látványcsapat sportokban versenyző csapatokat működtető sportvállalkozásokat számos nemzetközi és hazai kutató vizsgálta jogi, gazdasági, szervezeti szempontból. Jelen cikkünkben arra teszünk kísérletet, hogy a témában született magyar kutatási megközelítéseket áttekintő jelleggel összegezzük. Vizsgálatunk indíttatását az adja, hogy a közeljövőben kezdjük meg a magyar profitorientált sportszolgáltatók szervezeti szempontú vizsgálatát. Terveink szerint a sportvállalkozások működésének vagyoni, pénzügyi, jövedelmi, szervezési, vezetési, munkaerő gazdálkodási helyzetét elemezzük majd. A kutatás megalapozásához elengedhetetlen a hazai közgazdasági, szervezéstudományi szekunder kutatások review-jellegű összefoglalás, ami lehetővé teszi a megfelelő kutatási módszertan kialakítását, majd az eredményeink előzményekkel történő összevetését.
Kulcsszavak
Forrás