A szociális ellátások rendszere Budafok-Nagytétény településen

Dátum
2014-04-14T10:45:59Z
Szerzők
Malmos, Dóra
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatomban a helyi önkormányzatok által nyújtandó pénzbeli és természetbeni szociális ellátások körének bemutatását célzom Budafok-Tétény településen, amely területen közel egy éve dolgozom. A téma, melyet választottam nem tekinthető újdonságnak a szakirodalomban, azonban esettanulmány jellege mégis egyedivé teszi dolgozatomat. Szakdolgozatom az önkormányzat által nyújtandó pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokat tárgyalja, a szakosított ellátásokkal nem foglalkozik. Diplomamunkám a szakirodalmi monográfiák és tanulmányok mellett, a szociális területet érintő jogszabályokra építkezik. A bevezetésben – mielőtt rátérnék az ellátások részletes ismertetésére – egy rövid kitekintőt tennék Budafok-Tétény település helyi jellegzetességeinek, elsősorban lakosságának, társadalmi rétegződésének történeti sajátosságaira, a magyarországi szociális ellátórendszer történeti fejlődésre, továbbá a szociális ellátásokról szóló szabályozás, törvénykezés alakulására.
Leírás
Kulcsszavak
pénzbeli ellátások
Forrás