Római védelmi rendszer a Kárpát-medence keleti felében. A Szarmata-sánc, a Csörsz-árok és az Ördögárok

Dátum
Szerzők
Nagy, Dávid
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatomban a mai Magyarország keleti területein végighúzódó hatalmas sáncrendszer történeti és néprajzi örökségével kapcsolatos anyagokat gyűjtöttem és foglaltam össze. Ma már a források és feltárások alapján biztosan mondhatjuk, hogy ez a hatalmas sáncrendszer a késő római korban született. Célja az volt, hogy a népvándorlás első hullámában érkező gót törzsek ellen a rómaiak védelmét nyújtsa a szarmatáknak, és egyszersmind erődemonstrációt mutasson a támadó gótok felé a Római Birodalom végtelen erőforrásairól. Először bemutatom a késő Római Birodalom védelmi stratégiáját és az árokrendszer építésével kapcsolatos elképzeléseket. Ezt követően a Szarmata-sánc főbb szakaszait tekintem végig. A dolgozat utolsó fejezetei a sáncrendszer másik két elnevezésével foglalkoznak, a Csörsz-árok és az Ördögárok elnevezésekkel.
Leírás
Kulcsszavak
késő Római Birodalom, Szarmata-sánc, Csörsz-árok, Ördögárok, népvándorlás, szarmaták
Forrás