Környezettudatos elemek megjelenése napjainkban az óvodákban

Dátum
Szerzők
Feigel, Ágnes
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A szakdolgozat vázát képezik a környezettudatosság, a környezetvédelem, az újrahasznosítási lehetőségek az óvodai nevelés tekintetében. A dolgozatban sorra veszem mind a csoportszobában, mind az udvaron alkalmazható környezettudatos eszközöket, lehetőségeket. Részletesen bemutatok pár egyszerű fizikai , kémiai kísérletet, újrahasznosítási lehetőséget. Az udvari környezettudatosság nevében nagy hangsúlyt fektetek a tanösvények, a gyakorlókert, fóliasátrak, komposztálók, szelektív hulladékgyűjtők, a sárkonyha bemutatására. A vizsgálati részben két debreceni óvodát hasonlítok össze a környezettudatos óvodai elemek megjelenését tekintve a külső világ tevékeny megismerése szemszögéből. A vizsgálat szempontjából fontos, hogy az egyik óvoda rendelkezik Zöld Óvoda címmel.
Leírás
Kulcsszavak
környezettudatosság, környezetvédelem, újrahasznosítás
Forrás