A vezetői siker kulcsa - kompetenciák elemzése az oktatásban

Dátum
Szerzők
Ménesné Vincze, Anikó
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatom két nagy egységből áll. Az első részben az általam elolvasott szakirodalmak és a közoktatási vezető képzés két éve alatt összegyűjtött ismereteimet rendszerezem a vezetés témakörében. Kitérek a vezetés lényegi, sokrétű megfogalmazásaira, bemutatom a főbb vezetési stílusokat, irányzatokat. A második részben vezetői szemmel végzett kutatási eredményemet mutatom be. Keresem a választ a vezetői siker kulcsához, melyhez kérdőíves módszert választottam. Vezetőket és alkalmazottakat kérdeztem meg a vezetői módszerekről, kompetenciákról, stílusokról. A véleményeket elemezem, összehasonlítom és statisztikai vizsgálatot is végzek. Ezek alapján vonom le következtetéseimet.
Leírás
Kulcsszavak
vezetés, vezetők, alkalmazottak, kompetenciák, egyezőség, különbözőség
Forrás