#ACsaládAzCsalád

Dátum
Szerzők
Klima, Odett
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Záródolgozatom több tudomány metszéspontján helyezkedik el: egy társadalmi ügyet dolgozok fel, melynek a közpolitikában és a cégek, szervezetek társadalmi célú felelősségvállalásában is jól tetten érhető, markáns helye lett a média jóvoltából. A család az család kampány szerveződését, cégek általi támogatását és a politikusok általi gáncsolását követem szemmel. Témaválasztásom okául szolgál, hogy a család fogalmának meghatározása a XX. század végén és még inkább napjainkra, elveszítette korábbi egyértelműségét. Széles körben vitatott társadalmi issue lett abból, hogy azonos neműek alapíthatnak-e családot, azaz a gyermeknevelésre nézve milyen következményei vannak annak a ténynek, hogy egyre több élet köttetik össze: a férfiak férfiakkal, nők nőkkel, és emellett szeretnének gyermeket is nevelni. Ez egyszerre szabályozási kérdés egy társadalomban, ugyanakkor a társadalom önképének is alapvető kérdése, eleme.
Leírás
Kulcsszavak
issue menedzsment, család
Forrás