Hajdúszoboszló helyzete a felnőttképzés terén

Dátum
2013-05-13T07:46:23Z
Szerzők
Szarvas, Kitti
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatom megírása tulajdonképpen már 2012 áprilisában elkezdődött, ugyanis akkoriban az egyik tantárgyam keretein belül végeztem egy kisebb kutatást, amely a jelenlegi témámmal foglalkozott. Az akkoriban kis létszámú mintavételi csoport válaszai alapján megállapítottam, hogy az adott témával érdekes lenne foglalkozni, és érdemes lenne további vizsgálatokat folytatni. Ennek eredményeképpen, amikor ki kellett választani a szakdolgozatom témáját, kevés gondolkozás után elővettem korábbi kérdőívemet és szemináriumi dolgozatomat, majd elkezdtem kialakítani egy koncepciót, ami alapján folytatni tudtam akkori vizsgálódásomat. Először megfogalmaztam a céljaimat, a hipotéziseimet, majd végrehajtottam egy szakirodalmi elemzést az andragógiáról és Hajdúszoboszló helyzetéről. Ezután következett az empirikus kutatásom, amely kérdőíves vizsgálat során történt – 112 fő bevonásával. Szakdolgozatom céljaként a következőket tűztem ki (ld. 24. oldal): – felmérni a település helyzetét általánosan, majd a felnőttképzés területére kiélezve, – összegyűjteni a konkrét lehetőségeket, melyeket a városban található intézmények és szervezetek nyújtanak, – megnézni, hogy a lakosok mennyire vették már igénybe a felnőttképzési lehetőségeket – felmérni, hogy a lakosság mennyire ismeri az összegyűjtött lehetőségeket, – kielemezni, hogy a városban élő embereknek milyen igényeik lennének a felnőttképzés terén, – a vizsgálatok alapján új irányvonalakat kitűzni. A célok és az ismereteim alapján 5 főbb hipotézist is sikerült kialakítanom, amelyek mentén dolgozatomat megírtam. A dolgozat elkészülése után elmondhatom, hogy céljaimat teljesítettem, feltevéseimet alátámasztottam vagy megcáfoltam, és több hasznos következtetést is sikerült levonnom, melyek a következők: − a kitöltők nagy része nincs pontosan tisztában a felnőttképzés fogalmával és mibenlétével, sokak számára ez összefolyik a felsőfokú tanulmányokkal, − a legtöbben nem motiváltak a tanulásban, nem gondolják, hogy az által előrébb juthatnának a karrierben, a ranglétrán; úgy gondolják, hogy a számukra meglévő energiaforrásokat hasznosabb más célokra felhasználni, − a városban a képzések nincsenek kellőképpen meghirdetve, így az érdeklődők nem tudnak tájékozódni a lehetőségekről, − a kitöltők jelentős részének nincs igénye, nem érdeklődik semmilyen képzés iránt, 39 − kiugróan sokan jelölték meg az igényt az idegen nyelvi képzések iránt, − a kitöltők majdnem fele hajlandó is lenne fizetni a képzésekért, viszont a legtöbben 10 000 Ft-nál kevesebbet hajlandóak csak rááldozni, − a nők és a fiatalok fogékonyabbak a tanulásra, mint a férfiak és az idősebb korosztály, − nincs egyensúly a kereslet és a kínálat között a felnőttképzési piacon Hajdúszoboszlón. Dolgozatomból látható, hogy a felnőttképzéssel mindenképpen érdemes lenne foglalkozni helyi szinten úgy, hogy az egységesebben, mindenki számára átláthatóbban történjen. Amennyiben a keresletet és a kínálatot sikerülne egyensúlyba hozni, a lakosok életszínvonalát és elégedettségét is növelni lehetne. Egy következő kutatási témaként tudnék elképzelni egy olyan vizsgálatot, amelyben összevetnénk a meglévő kínálatot, keresletet, a város jelenlegi állapotát, és ezek alapján új irányvonalakat tűznénk ki. Úgy gondolom, hogy a város stratégiai koncepciójában is helyet kellene adni a felnőttképzésnek, hiszen ez egyértelműen szolgálná a település fenntarthatóságát és fejlődését.
Leírás
Kulcsszavak
felnőttképzés, Hajdúszoboszló, felnőttnevelés, andragógia
Forrás