A kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények nyomozás

Dátum
2007-10-03T12:55:11Z
Szerzők
Sándor, Beatrix
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A szakdolgozatom témája: A kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények nyomozása, melyet aktualitása miatt választottam. A kábítószer napjainkban igen jelentős problémaként van jelen, amely megoldásra vár. Az előszóban röviden összefoglaltam, hogy milyen társadalmi rétegeket érint a kábítószer, de összességében mindenkire hatással van. Ennek következtében törekednünk kell a visszaszorítására. Bevezetőmben az alapfogalmakat és a kábítószerfajtákat tisztáztam, melyek feltétlenül szükségesek a téma elemzéséhez. Az ópiátok és a stimuláns kábítószerek a legveszélyesebb, míg a hallucinogének kevésbé károsak, de sokkal nagyobb számban használják őket. A következő fejezetem a büntetőjogi résszel foglalkozik, vagyis a visszaélés kábítószerrel (Btk. 282.-283.§) elnevezésű bűncselekmény törvényi tényállását fejtem ki. A Btk. ezen szakaszai részletesen kifejtik a beszerző-szállító , forgalmazási és bűnsegédi-bűnpártolói jellegű magatartásokat, valamint a tizennyolcadik életévét betöltött személy illetve a kábítószerfüggő személy által elkövetett magatartásokat és azok következményeit, továbbá azokat az eseteket melyek során az elkövető nem büntethető. A kábítószer-kereskedelem szoros kapcsolatban van más bűncselekményekkel is, mint a kábítószer-maffia, pénzmosás, terrorizmus. A kábítószer szállítása során különböző övezetek és útvonalak alakultak ki. A központi témám a nyomozás, melynek során meghatározom annak fogalmát, típusait, ezen belül a titkos információgyűjtést, a fedett nyomozó intézményét. Ezután a nyomozás folyamatának levezetése és a kriminalisztika nyomozás során való alkalmazása következik. A bizonyítás című fejezet a gyakorlati módszereket tartalmazza. Dolgozatomat magyarországi és azon belül Hajdú-Bihar megyei elemzéssel folytatom, mely rendőrségi adatokra épül. Ezt egy rövid külföldi kitekintés követi. Az utolsó fejezet általános összegzést tartalmaz. A szakdolgozatom végén négy melléklet található.
Leírás
Kulcsszavak
kábítószer, Kábítószerek, jog és jogalkotás, Bűnügyi nyomozás, Narcotics, Law and legislation, Criminal investigation
Forrás